Każdy z nas został przynajmniej kilka razy poddany podstawowym badaniom diagnostycznym – najczęściej miało to związek z kontrolą procesu dojrzewa...