Blok operacyjny to wydzielona część szpitala, gdzie wykonuje się operacje w warunkach jak największej izolacji od źródeł infekcji. Najczęściej bl...