Dzisiaj hasło medycyna naturalna nie kojarzy się zbyt dobrze. Mylimy bowiem czasami pojęcia. Warto zauważyć, że medycyna klasyczna często wykorzy...